Naslovna » O nama » Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Podaci koje Tekim d.o.o. prikuplja

Tekim d.o.o. Jalkovec (Grad Varaždin), Varaždinska ulica, Odvojak I kbr. 4 , OIB: 50676875607, je voditelj obrade podataka (u nastavku: Tekim d.o.o.), email: tekim@tekim.hr, tel: +385 42 659 780, fax: +385 42 659 781

Podaci koje Tekim d.o.o. prikuplja odnose se na:

 • podatke za kontakt (ime i prezime, broj telefona, broj mobitela, e-mail adresa, adresa stanovanja, životopis).
 • podatke za ispostavu računa i sklapanje ugovornih odnosa (ime i prezime, adresa, OIB, broj telefona, e-mail adresa)

Osobne podatke radi upita o uslugama i proizvodima čuvamo 3 mjeseca i koristimo ih isključivo kako bi mogli odgovoriti na Vaš upit.

Osobne podatke koje skupljamo radi izvršenja ugovora, sukladno zakonskim obvezama čuvamo 11 godina.

U slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja i/ili se vodi sudski ili drugi odgovarajući postupak u vezi s pruženom uslugom/isporučenom robom, sve do konačnog dovršetka postupka u skladu s važećim propisima, osobne podatke ne brišemo.

Povjerljivost i pristup podacima

Tekim d.o.o. će sukladno Uredbi EU 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Uredba) čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa, te će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu svrhu i poštivanje pravne osnove za obradu podataka.

Pravna osnova za obradu

Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka:

 • ugovor, ako je obrada Vaših osobnih podataka potrebna radi sklapanja, provedbe i izvršenja ugovornog odnosa te ugovornih obveza
 • privole, samo za one vrste osobnih podataka koji su prikupljeni i obrađivani temeljem privole
 • legitiman interes uspostave kontakta kojeg ste tražili (opći upit, naručivanje robe/usluga), davanja odgovora na Vaše pitanje
 • pravna obveza voditelja obveze kod ispostavljanja računa;

Svrha obrade osobnih podataka

Svrha obrade osobnih podataka određuje se pravnom osnovom

 • na temelju legitimnog interesa ili za potrebe izvršavanja ugovornih obveza-za potrebe odgovora na Vaš upit/zahtjev kada stupamo s Vama u kontakt preko komunikacijskih kanala koje ste nam učinili dostupnima
 • radi potrebe odgovora na molbu za zapošljavanje, kada nam pošaljete životopis, ukoliko ne dođe do dođe do sklapanja ugovora o radu, pohranjujemo 1 godinu i koristimo u svrhu Vašeg potencijalnog zapošljavanja, odnosno brišemo odmah na zahtjev

Napomena u vezi obrade:
Kod obrade Vaših osobnih podataka ne primjenjujemo automatizirano donošenje odluka koje može uključivati i profiliranje.

Tko su primatelji osobnih podataka

Primatelji prikupljenih osobnih podataka su fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, ali kada je to nužno radi izvršavanja naših usluga isporuke robe.

Vaše osobne podatke možemo podijeliti s tijelima javne vlasti na njihov zahtjev i s trećima koji nam pružaju usluge obrade osobnih podataka kao izvršitelji obrade. Ovi su pružatelji usluga, sukladno uređenim ugovornim odnosima u svrhu zaštite osobnih podataka, obvezni koristiti podatke koji su im povjereni isključivo u skladu s našim smjernicama i strogo za svrhu koju smo ugovorili.

Vaše osobne podatke nikada nećemo prosljeđivati, prodavati ili mijenjati u marketinške svrhe trećim stranama izvan voditelja obrade. Podaci koji se prosljeđuju trećim stranama koriste se samo za pružanje naših usluga.

Gdje pohranjujemo Vaše osobne podatke?

Podaci koje prikupimo pohranjujemo unutar Europskog gospodarskog područja (EGP), ali se također mogu prenijeti i obrađivati u zemlji izvan EGP-a, posebno SAD-e. Svaki takav prijenos osobnih podataka provest će se u skladu s primjenjivim zakonima. Za prijenose izvan EGP-a koristimo Standardne ugovorne klauzule, odluke o primjerenosti i odgovarajuće zaštitne mjere, čime se jamči adekvatna zaštita osobnih podataka.

Poveznica na društvene mreže

Na našoj web stranici uključili smo poveznice do sljedećih usluga društvenih medija: LinkedIn, Facebook i Instagram.

Oni su dizajnirani u obliku odgovarajućih logotipa, te pri učitavanju naše web stranicu, podaci o vama kao korisniku ne prenose se na odgovarajuće usluge pružatelja usluga, nego je potrebno kliknuti na logotip da bi bili preusmjereni na pojedinu navedenu web stranicu. Daljnji podaci od vas mogu se obrađivati na njima.

Kolačići

Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se pohranjuje na vaše računalo ili mobilni uređaj kad posjetite internetsku stranicu.

U skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe te Zakonu o elektroničkim komunikacijama, za korištenje kolačića koji nisu nužni treba nam Vaša privola.

Ove web stranice upotrebljavaju i nužne kolačiće za koje nam nije potrebna vaša privola s obzirom da su nužni za pravilno funkcioniranje web stranica:

 • wp-wpml_current_language (1 kolačić)
  Ovaj kolačić čuva informaciju o odabranom jezik.
 • viewed_cookie_policy (1 kolačić)
  Ovaj kolačić čuva informaciji o tome da li ste nam dali privolu za korištenje ne-nužnih kolačića.

Ako nam date privolu za korištenje ne nužnih kolačića koristit će se kolačići vezani za uslugu Google Analytics:

 • _gcl_au (1 kolačić)
 • CaosGtag_ga* (2 kolačića)

Google GA4 Analytics usluga se koristi za pregled statistika posjeta i korištenja web stranicana te nam time omogućuju uvid u način korištenja sadržaja naših web stranica i ukazaju na eventualne nedostatke čijim uklanjanjem dodatno unapređujemo vaše korisničko iskustvo na našim web stranicama. Internet adresa koja se dostavlja usluzi Google Analytics se anonimizira, dakle ne može se povezati sa Vama.

U slučaju da to želite možete se isključiti iz Google Analytics statistika na našim i svim web stranicama koristeći Google upute ovdje neovisno o tome da li ste nama ili drugim web stranicama dali privolu za korištenje.

Više informacija kako brisati kolačiće u pojedinom pregledniku možete saznati klikom na ime preglednika kojeg koristite (klik će Vas odvesti na vanjske web stranice koje nisu pod našom kontrolom):
Google ChromeMicrosoft Edge, Firefox

Da li ste nam dužni staviti osobne podatke na raspolaganje?

Ukoliko želite da Vam odgovorimo na upit ili želite stupiti u ugovorni odnos tada bez stavljanja osobnih podataka na raspolaganje nećemo biti u mogućnosti postupiti po Vašem zahtjevu ili ispuniti svoje zakonske odnosno ugovorne obveze, što će rezultirati nemogućnošću izvršavanja usluge.

Podatke koje ste nam učinili dostupnima zajedno sa molbom za zapošljavanje, nužni su nam kako bi razmotrili vašu molbu te kako bi eventualno mogli sklopiti radni odnos.

Upravljanje privolama

Svaku dodijeljenu privolu možete opozvati i Vaše osobne podatke od tada više nećemo obrađivati u svrhu dane privole.

Prava korisnika

Pravo na ispravak

Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u svakom trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

Pravo na pristup

U skladu s odredbom čl.15. Uredbe EU 2016/679 imate pravo dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:

 1. svrsi obrade;
 2. kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ;
 3. primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 4. ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja;
 5. postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu
 6. pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
 7. ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;
 8. postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Možete od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese.

Međutim molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno
brisanje, primjerice radi vođenja pravne obveze kojom se zahtjeva obrada, imamo pravo da nastavimo s obradom vaših osobnih podataka ako je takva obrada neophodna za ispunjavanje naših zakonskih obveza ili obeštećenje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva.

Pravo na ograničenje obrade

Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka;
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima;
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili;
 • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka.

Pravo na prenosivost podataka

Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu, ako je to tehnički moguće.

Pravo na prigovor

Ako Vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite naših podataka. Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja.

Prigovor nadzornom tijelu

Prigovor možete podnijeti nadležnom nadzornom tijelu, a to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14 , Zagreb.

Ostvarivanje prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz ovih pravila privatnosti.

Potvrda identiteta

Kad podnesete zahtjev radi ostvarivanja svojih prava dužni smo prvo utvrditi identitet i tu svrhu ćemo zatražiti dodatne informacije radi provjere istog. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere. Međutim, ako utvrdimo očitu namjeru zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.